Kontakt

Mestský futbalový klub Stará Turá
Športová 503
916 01 Stará Turá

Tel.: +421 915 919 703

e-mail: mfkstaratura@gmail.com

Kontaktný Formulár