Šport a zábava na ihrisku

S podporou mesta Stará Turá, tiež v spolupráci s Centrom voľného času a Základnou školou sa nám dňa 14.9.2018 podarilo zrealizovať projekt s názvom „Šport a zábava na ihrisku“, ktorého cieľom bolo skvalitniť a obohatiť športové aktivity detí 1. – 4. ročníka ZŠ, zároveň ich viac pritiahnuť k cieľavedomej športovej činnosti, podporovať schopnosť chápať, akceptovať a rešpektovať pravidlá hry „fair - play“.

Projektu sa zúčastnilo 350 detí súťažiacich v rôznych netradičných futbalových disciplínach. Zväčša chlapci, ale i niekoľko dievčat si počas celého slnečného dopoludnia preverovali vlastné koordinačné schopnosti s loptou na prekážkovej dráhe, streľbami na bránu, či presnosť v slalome a iných disciplínach. Svoje vedomosti si preskúšali napr. vo futbalovom kvíze. Na správnosť prevedenia cvičení a úloh dohliadali naši chlapci - dorastenci.

Dievčatá mali zasa pripravený pestrý program pod taktovkou CVČ. Hudba a tanec, pohybové a vedomostné hry boli pre ne zaujímavým a motivačným prvkom ako efektívne vyplniť svoj voľný čas.

Za neúnavnú snahu a výdrž boli deti odmenené prezentačným materiálom s logom MFK Stará Turá a croissantom.

Ďakujeme mestu Stará Turá za finančnú podporu projektu, vedeniu ZŠ a triednym učiteľkám detí za spoluprácu, p. učiteľkám Janke a Kristínke z CVČ, deťom za aktivitu a radosť z činnosti, ale najmä realizačnému tímu MFK a mladým mužom - dorastencom.