Predstavenie nového loga klubu

Na VČS bolo predstavené i nové logo klubu MFK Stará Turá, ktoré nahradilo doteraz používané.

Nové logo vytvorila pre klub p. Ing. Katarína Černáčková zo spoločnosti T-Štúdio, s. r. o., ktorá vložila do znaku hlavné črty klubu a mesta ktoré reprezentuje.

V dolnej časti je zasadaný erb mesta Stará Turá, po okrajoch sú špicaté turie rohy a v hornej časti je samotný Tur divý s futbalovou loptou. Všetky tieto zvieracie motívy symbolizujú mesto Stará Turá, ktoré má Tura (resp. Pratura) v názve i v erbe. Preto jeho zapracovanie do loga klubu bolo vynikajúcou voľbou. Celé logo dotvárajú oficiálne farby mesta Stará Turá a tri dominantné písmená MFK, ktoré symbolizujú skratku názvu klubu a to Mestský futbalový klub.

Nový znak, resp. logo klubu, je svieže, dynamické a odráža celkovú tvár nášho futbalového klubu.

Za tento výborý návrh, chceme vysloviť veľké uznanie a poďakovanie p. Ing. Kataríne Černáčkovej a veríme, že v spolupráci budeme naďalej pokračovať. Samozrejme dúfame, že i ona si občas nájde čas zavítať na zápasy nášho klubu.

V mene vedenia klubu veľmi pekne ďakujeme.