Oznam pre rodičov - platba členských príspevkov!

PLATBA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV
 
Na základe zasadnutia Výročnej členskej schôdze Mestského futbalového klubu Stará Turá zo dňa 28.6.2018 ostala v platnosti stanovená výška členského príspevku nezmenená! 
 
Znamená to, že i v prebiehajúcom súťažnom ročníku 2018/2019 je to:
 
100,- € ročne (10,- € / mesačne) pre hráča v kategórii: 
 
prípravka "U11", mladší žiaci "U13" a dorast "U19“
 
 
Príspevok bude použitý na činnosť jednotlivých družstiev klubu a pre hráčov je platba povinná! 
 
V rámci skvalitnenia a zjednodušenia preberania členského príspevku Vás žiadame o úhradu platby bankovým prevodom (príp. formou trvalého príkazu) na :
  
číslo účtu : SK48 0900 0000 0000 4170 5453
  
suma: 100,- € (10,- €/mesačne) (platbu môžete hradiť mesačne, štvrťročne, polročne, ročne)
 
poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko hráča
 
dátum úhrady: vždy do 20-teho dňa v mesiaci
 
 
 
pozn. klubu: 
- súrodenecká dvojica v klube - platí sa členský príspevok len za jedného zo súrodencov
 
- platby členského sa vykonávajú za prebiehajúci mesiac
 
- v mesiacoch, počas ktorých sa nebude trénovať sa členské neplatí (pri jednorázovej platbe 100,- € sa tento rozdiel vráti rodičom)
 
- hráči prípravky "U11" členský príspevok za mesiac september 2018 nebudú doplácať!!!
  
 
V prípade nejasností kontaktujte: Mgr. Sylviu Záhorovú - tel.č.: +421 905 873 640
 
 
Za pochopenie a kladné vybavenie vopred ďakujeme.