Úvod

Aktuality

COVID-19 (aktualizácia 05.11.2020): Oznamy riadiacich orgánov - súťaže amatérskeho futbalu sú prerušené!
5.11.2020

COVID-19 (aktualizácia 05.11.2020): Oznamy riadiacich orgánov - súťaže amatérskeho futbalu sú prerušené!

V rámci nariadených opatrení ÚVZ SR sa uvádza:
„ÚVZ SR s účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb“.

Tréningový proces v našom klube s obmedzeniami a sprísneným režimom
21.10.2020

Tréningový proces v našom klube s obmedzeniami a sprísneným režimom

Tak ako sme pred časom informovali stále hľadáme možnosti ako aspoň čiastočne pokračovať v rozbehnutom tréningovom procese aj v našom klube.

Mimoriadny oznam: Od dnes 13.10.2020 sa dočasne opäť pozastavuje činnosť v našom klube!!!
13.10.2020

Mimoriadny oznam: Od dnes 13.10.2020 sa dočasne opäť pozastavuje činnosť v našom klube!!!

MFK Stará Turá vzhľadom na platnosť sprísnených protiepidemických opatrení, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia športovú činnosť oznamuje, že opätovne preruší činnosť klubu až do odvolania...

Oznam: Od 12.10.2020 (pondelok) sa mužstvá po vynútenej prestávke vrátia do tréningového procesu!
8.10.2020

Oznam: Od 12.10.2020 (pondelok) sa mužstvá po vynútenej prestávke vrátia do tréningového procesu!

Vzhľadom na postupné ukončovacie karantény u hráčov sa v našom klube pristúpi k návratu do tréningového procesu.

Kalendár zápasov