Tréningový proces v našom klube s obmedzeniami a sprísneným režimom

Tak ako sme pred časom informovali stále hľadáme možnosti ako aspoň čiastočne pokračovať v rozbehnutom tréningovom procese aj v našom klube. Sme si tiež vedomí stále nepriaznivej situácie, ktorá nás sprevádza už od úvodných mesiacov tohto roku, kedy pre pandémiu koronavírusu (COVID-19) sú opäť prerušené súťažné zápasy ako aj tréningový proces v kluboch na neurčito.

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/8326/2020 (www.mfkstaratura.sk/resources/File/uvz-opatrenia-prevadzky-15-10-2020.pdf) zo dňa 14.10.2020 o hromadných podujatiach ako aj následného usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniu-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-s-ucinnostou-od-15102020) zo dňa 15.10.2020 i SFZ (www.futbalsfz.sk/usmernenie-sfz-k-opatreniu-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr) zo dňa 16.10.2020 môžu tréningové procesy v kluboch prebiehať za sprísnených podmienok.

 

I preto bude aj v našom klube tréningový proces až do odvolania prebiehať za daných sprísnených podmienok (usmernenie SFZ) a pri dodržaní všetkých nariadení, zásad i usmernení od nadriadených zväzov a inštitúcii.   

 

Zároveň v rámci zachovania bezpečnosti, ako i ochrany zdravia všetkých našich hráčov, ktoré je pre klub najdôležitejšie, vydal prezident klubu interné nariadenie: www.mfkstaratura.sk/resources/File/02-2020-mfk-mfk-stara-tura-trening-covid-19-final.pdf, tak aby bolo minimalizované ohrozenie trénujúcich hráčov klubu. Všetky dôležité informácie a usmernenia nájdete prehľadne pod článkom.

 

Chápem, že dané obmedzenia nedovolia všetkým hráčom „naskočiť“ do obmedzeného tréningového procesu avšak spoločnou disciplinovanosťou ako i vytrvalosťou to určite zvládneme.

 

Zostávam s Vami a prajem pekný deň.

Mgr. Miroslav Krč, prezident MFK Stará Turá

K stiahnutiu