Oznam: Od 12.10.2020 (pondelok) sa mužstvá po vynútenej prestávke vrátia do tréningového procesu!

Po vynútenej pauze a mimoriadnych opatreniach sa postupne od 12.10.2020 (pondelok) vrátia mužstvá do tréningového procesu.

Vzhľadom na postupné ukončovacie karantény u hráčov sa v našom klube pristúpi k návratu do tréningového procesu.

Počas týždňa tréneri jednotlivých mužstiev zisťovali aktuálny zdravotný stav hráčov ako aj prípadných karanténnych opatrení u jednotlivcov. Po zosúladení a posúdení situácie, aktuálneho stavu hráčov i ostaných členov celého klubu, sme situáciu predložili a odkonzultovali s predstaviteľmi mesta Stará Turá. I na základe týchto odporúčaní budeme v tréningovej príprave, zápasoch ako aj účasti na športových podujatiach pokračovať v normálnom režime, so zachovaním všetkých nariadených opatrení KŠ SR, RÚVZ ako aj mesta Stará Turá.

Rozpisy jednotlivých tréningov budú k dispozícii ako vždy v nedeľu podvečer na web stránke i FB stránke klubu. Taktiež budú o jednotlivých termínoch informovať tréneri mužstiev prostredníctvom svojich informačných kanálov.

Zápasy mládeže (U9, U11 a U13) sa ešte v termíne víkendu (10.10. – 11.10.2020) odkladajú.

 

Zároveň opäť upozorňujem a žiadam funkcionárov, trénerov, hráčov, členov klubu i rodičov o dôsledné dodržiavanie prípadnej nariadenej domácej karantény, ako aj stále platných nariadení RÚVZ a to nielen v priestoroch klubu, štadióna, ale i pri tréningovom procese a zápasoch.

Taktiež žiadam všetkých, aby pri akomkoľvek, aj najmenšom prejave respiračných problémov, resp. iných prejavoch ochorenia, tréning, zápas ako i návštevu priestorov klubu MFK Stará Turá vynechali!!!

Za pochopenie a rešpektovanie opatrení vopred ďakujem.

 

Chápem, že dodržiavať isté obmedzenia je skľučujúce, ale spoločnou disciplínou a vytrvalosťou to zvládneme a budeme sa stretávať v našom známom prostredí.

 

 

Prezident klubu