COVID-19 (aktualizácia 05.11.2020): Oznamy riadiacich orgánov - súťaže amatérskeho futbalu sú prerušené!

 Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a účinnosťou nových protiepidemických opatrení (v platnosti od 15.10.2020) proti šíreniu ochorenia COVID-19 (koronavírus) vydalo i vedenie SFZ svoje stanovisko k pokračovaniu futbalových súťaží v ktorom informuje: 

V rámci nariadených opatrení ÚVZ SR  sa uvádza:

„ÚVZ SR s účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb“.

SFZ vychádzajúc z vyššie uvedeného POZASTAVUJE (PRERUŠUJE) všetky seniorské súťaže riadené SFZ od dnešného dňa, to znamená od 15. októbra 2020 vrátane a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú týmto odložené na neurčito, AŽ DO ODVOLANIA. Zároveň SFZ odporúča všetkým regionálnym a oblastným futbalovým zväzom uplatniť rovnaký postup pre súťaže, ktoré sú v ich riadiacej kompetencii a pôsobnosti.

 

SFZ tiež vydalo usmernenie k pokračovaniu tréningových procesov v kluboch, ktoré budú za sprísnených podmienok. 

Všetky informácie z jednotlivých zväzov nájdete v nižšie uvedených odkazoch: 

 

Bližšie informácie:

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: 

 

SFZ: 

 

 

ZsFZ:

 

 

ObFZ Trenčín: