Vedenie klubu

Prezident klubu

Mgr. Miroslav Krč

 

Sekretárka klubu a ISSF manažérka

Bc. Sylvia Záhorová

 

Zástupca pre A-mužstvo

Ing. Miroslav Valenčík

 

Koordinátor mládeže a technický pracovník klubu  

Igor Sekerka

(tel. kontakt: +421 905 430 698, e-mail: igorsekerka@gmail.com)

 

Ekonómka klubu/Predsedkyňa revíznej komisie

Ing. Silvia Pullman Hodermarská

 

 

Členovia výkonného výboru MFK Stará Turá

Zuzana Bachratá Cibulková

Bc. Sylvia Záhorová

PharmDr. Leopold Barszcz

Ing. Miroslav Valenčík

Mgr. Dušan Lukáč

Mgr. Miroslav Krč

Igor Sekerka

Radovan Tupý