Vedenie klubu

Prezident klubu

Mgr. Miroslav Krč

x

Sekretárka klubu a ISSF manažérka

Bc. Sylvia Záhorová

x

Zástupca pre A-mužstvo 

Ing. Miroslav Valenčík

x

Zástupca a koordinátor mládeže

Mgr. Dušan Lukáč

x

Technický pracovník klubu

Igor Sekerka

x

Ekonómka klubu/Predsedkyňa revíznej komisie

Ing. Silvia Pullman Hodermarská

 

Členovia výkonného výboru MFK Stará Turá

Zuzana Bachratá Cibulková

Bc. Sylvia Záhorová

PharmDr. Leopold Barszcz

Ing. Miroslav Valenčík

Mgr. Dušan Lukáč

Mgr. Miroslav Krč

Igor Sekerka

Radovan Tupý