Vedenie klubu počas leta zažilo hektické obdobie

8. september 2019MFK Stará Turá

V priebehu posledných mesiacov bol MFK Stará Turá postavený pred závažnú otázku, či zostať alebo po mnohých desaťročiach, ukončiť svoje fungovanie.

Veľmi nepríjemná situácia, a to nielen pre náš klub, ale i pre klub z TJ Družstevník Veľká Hradná, nastala preradením mužstiev dospelých do najnižších súťaží. Celú záležitosť podrobne popísal zástupca Veľkej Hradnej v príspevku, ktorý sme zdieľali na sociálnej sieti facebook. Celý príspevok je popísaný tu: www.facebook.com/velkahradnatj/posts/2452631008302675

Môžeme k celej vzniknutej situácií len dodať, že sme sa snažili a podstúpili všetky kroky i náležitosti k tomu, aby bolo naše mužstvo dospelých zaradené do 6. ligy alebo vrátené do pôvodnej 5. ligy, ktorú sme hrali v minulej sezóne. Bohužiaľ, bezúspešne. Nepomohla ani intervencia na zasadnutí VV ObFZ Trenčín, vysvetlenie situácie na ZsFZ Nitra a taktiež na samotnom SFZ.

Ďalším sklamaním bolo, keď sme zistili, že pochybenie nebolo len na našej strane (i keď sme si ho športovo uznali), ale i na strane jednotlivých zväzov, resp. pracovníkov, ktorí vydávajú normy pre futbal so spätnou platnosťou. Ešte väčšie, ale o to nepríjemnejšie prekvapenie tak nastalo, keď sme dostali list priamo zo zväzu riadiaceho celý futbal v Slovenskej republike, s odôvodnením, že nemôžu o našej situácií rozhodnúť, pretože nedisponujú právomocou na zaraďovanie družstiev do súťaží ObFZ. Po tomto písomnom vyjadrení, tak náš klub reálne zvažoval odstúpenie všetkých mužstiev zo súťaže. Tu však triezvy úsudok zvíťazil nad silnými emóciami, nakoľko sme si uvedomovali, že týmto rozhodnutím by sme neublížili tým, ktorí sa postarali o túto situáciu, ale nám, ako klubu.

I napriek, dovolím si povedať skrivodlivému vyradeniu, sme našli „chuť“ pokračovať. 

Nanešťastie, sa pred nami vyskytol ďalší problém. Nedostatočný počet hráčov u dorasteneckého mužstva (spôsobený tým, že z majstrovského tímu, kde vyhrali 5. ligu, odišlo do kategórie dospelých až 8 hráčov), bolo potrebné riešiť okamžite, keďže začiatok súťaže „už klopal na dvere“. Podarilo sa nám však dohodnúť spoluprácu s klubom TJ Slovan Rovnosť Krajné, odkiaľ sa k nášmu mužstvu dorastu pripojilo viacero hráčov.

Zároveň sa pred nami vyskytla ďalšia nepríjemnosť, keď z časových dôvodov ukončili spoluprácu s klubom trénerky Prípravky U11. Momentálne sa tak plne venujeme hľadaniu náhrady, ktorá by mohla okamžite zaujať ich miesto.

Aby sme však neuvádzali len tie negatívne udalosti, musíme vyzdvihnúť i to, že sa nám hlásia opäť noví hráči do všetkých kategórií, ustálila sa hráčska základňa v dospelých mužstvách klubu a taktiež sme angažovali posilu do trénerského tímu žiakov.

Samozrejme, všetky tieto udalosti zanechali v klube svoju nezmazateľnú stopu. Taktiež po ekonomickej stránke je čoraz komplikovanejšie zvládať poplatky a výdavky, ktoré sa neustále navyšujú, ale všetci,  ktorí v klube dobrovoľne trávime svoj čas, či už vo vedení, na trénerskom poste, ako hráči i obetaví pomocníci, veríme, že sme si v predchádzajúcej futbalovovej sezóne vyčerpali všetky nepríjemnosti a situácia sa bude už len zlepšovať.

Nezostáva nám tak nič iné, ako bojovať na poli na ktorom to vieme, a to na futbalovom ihrisku.

 

Vedenie klubu MFK Stará Turá