Vy rozhodnite komu DARUJTE Vaše 2 %

26. február 2019MFK Stará Turá

Vy rozhodnite komu DARUJTE Vaše 2 %

Nenechajte svoje 2 % len tak...

Pre náš klub MFK Stará Turá sú vždy neoddeliteľnou súčasťou v rozpočte a aj preto dokážeme počas roka pre Vaše deti vytvárať lásku k futbalu, zabezpečiť športovú činnosť, využívanie športovísk a v neposlednom rade podporovať zdravý životný štýl!

 

I MY potrebujeme vašu podporu!

Venujte ich prosím nám a podporíte tým aj Vaše deti. Veľmi pekne ĎAKUJEME!!!

 

Našou snahou je predovšetkým:

  • udržanie a prilákanie mladých ľudí do svojich radov a pokračovanie v 90-ročnej tradícii futbalu v Starej Turej
  • prezentovanie a odmeňovanie snahy a výsledkov našich detských a mládežníckych členov
  • šírenie a rozvoj futbalovej aktivity hlavne medzi deťmi a mládežou ale i dospelými
  • organizovanie turnajov, zápasov a sústredení na zdokonaľovanie sa v hre
  • zvýšenie popularity tohto športu v meste
  • zakúpenie športových pomôcok a výstroje pre klub

 

Sme vďační za každú finančnú pomoc, ktorou sa snažíme napredovať, spĺňať vytýčené ciele a sny o futbalovej kariére pre našu mládež.

 

Údaje o prijímateľovi:

IČO:                                   18046282

Právna forma:                    Občianske združenie

Názov:                                Mestský futbalový klub

Sídlo - Ulica:                      Športová

Súpisné/orientačné číslo:   503

PSČ:                                   916 01

Obec:                                  Stará Turá

 

č. účtu:                                SK48 0900 0000 0000 4170 5453

 

 

* V prípade potreby nájdete podrobný postup ako poukázať 2 % na adrese: rozhodni.sk/

 

* Potrebné tlačivá vo formáte pdf. nájdete k stiahnutiu nižšie a vyplnené odovzdajte trénerom alebo zašlite poštou na adresu

MFK Stará Turá, Športová 503, 916 01  Stará Turá najneskôr však do 15.4.2019!!!

 

Takto doručené tlačivá zozbierame a odovzdáme na Daňový úrad v Novom Meste nad Váhom.

 

K stiahnutiu