Nový web úspešný v testovacej verzii...

11. september 2017

Po dlhšej dobe, sme sa rozhodli kompletne zmodernizovať a aktualizovať našu zastaranú web stránku.
 
Pohrávali sme sa s myšlienkou oficiálneho spustenia v deň konania Výročnej členskej schôdze, ktorá tento krát bude v piatok 23.6.2017 o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu. 
 
S veľkým potešením môžeme povedať, že po menšej testovacej prevádzke došlo k spusteniu v skoršom termíne, za čo vďačíme hlavne spoločnosti Netix Solutions, s. r. o., ktorá realizovala celú obnovu webu MFK Stará Turá. Veľké poďakovanie patrí i pánovi Miroslavovi Kuzmiakovi, ktorý mal celý projekt, ako sa vraví „pod palcom“. 
 
Za výborné spracovanie vyslovujeme vďaku a veríme, že si na náš nový web nájdu cestu všetci priaznivci futbalu nielen v meste Stará Turá.